Auto delen?

De Gemeente Rotterdam wil ook dit jaar het gebruik van deelauto’s in de stad stimuleren. Daarom is er een onderzoek gestart om de motivatie en behoeftes van reizigers in en om de stad in kaart te brengen. Is een deelauto een goede aanvulling op de bestaande vervoersmiddelen? Kan het jouw eigen auto vervangen? Wat beïnvloedt de keuze voor een deelauto? Met behulp van een speciale vragenlijst hoopt de gemeente deze vragen beter te kunnen beantwoorden.

Rotterdam en Mobi-Mix
De resultaten van dit onderzoek zijn niet niet alleen nuttig voor de stad Rotterdam. De kennis en ervaringen worden namelijk ook gedeeld via het project 'Mobi-Mix'. Een samenwerking tussen verschillende Europese steden, kennisinstellingen en universiteiten. Zo leert iedereen van elkaar en kan deelmobiliteit nog slimmer en efficiënter ingezet worden.

Meting
De Gemeente wil weten of en in hoeverre jouw mening, behoefte en interesse in deelauto’s verandert ten opzichte van dit moment. Daarom kun je aan het eind van dit jaar weer een vragenlijst in te vullen. Vul hiervoor jouw e-mailadres in aan het begin van het formulier.  

Deelvervoer
Rotterdam stimuleert het gebruik van deelvervoer, want de stad groeit en het klimaat verandert. Dit vraagt om slimme keuzes en nieuwe vormen van vervoer. Ten opzichte van een eigen auto, dragen (elektrische) deelauto’s bijvoorbeeld bij aan minder CO2-uitstoot. Ook kunnen ze zorgen voor meer ruimte voor voorzieningen en groen. Daarnaast zorgt deelvervoer voor meer keuze in vervoersvormen. Het einddoel is een toekomstbestendige, aantrekkelijke en bereikbare stad.