Met de auto? Wat denk je wel/niet?

De bevolking groeit, er zijn niet genoeg woningen en er zijn steeds meer auto's op de weg. Hierdoor is er minder ruimte voor auto's in steden, waaronder Rotterdam. Om dit op te lossen, zijn veel steden op zoek naar alternatieve reisoplossingen voor hun bewoners en bezoekers. 

Onderzoek

Kevin van der Linden, een masterstudent aan de Erasmus School of Economics, heeft onderzoek gedaan naar dit probleem. Hij heeft een enquête uitgevoerd om uit te zoeken waarom mensen de auto gebruiken en hoe het autogebruik in Rotterdam kan worden verminderd. De resultaten zijn gepubliceerd in zijn masterthesis, "Met de auto? Wat denk je wel(/niet)", in september 2022.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen de auto vooral gebruiken vanwege gemak en flexibiliteit. Ze willen snel en direct van A naar B kunnen reizen zonder afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer. Bovendien zijn er niet genoeg alternatieven voor de auto. Veel mensen vinden fietsen te oncomfortabel, het openbaar vervoer te duur of niet snel genoeg en carpoolen te ingewikkeld.

Wat kan anders?

Om het autogebruik in Rotterdam te verminderen, doet Kevin van der Linden een aantal aanbevelingen. Hij stelt voor om betere fietsvoorzieningen te creëren, zoals brede fietspaden en veilige fietsenstallingen. Ook zouden de tarieven van het openbaar vervoer lager kunnen zijn en zou de frequentie van het openbaar vervoer omhoog moeten. Daarnaast ziet hij mogelijkheden voor deelauto's en elektrische scooters. Tot slot benadrukt hij het belang van communicatie en bewustwording. Mensen moeten zich bewust zijn van de impact van autogebruik op het milieu en de leefbaarheid van de stad.