Bereikbaarheid

Experimenten in Rotterdam

Rotterdam groeit en het wordt drukker in de stad. Er zijn steeds meer fietsers en voetgangers en het is drukker in het openbaar vervoer. Daarom richt de gemeente Rotterdam bepaalde wegen tijdelijk anders in. Zo wordt getest wat wel werkt en wat niet.

Om de veligheid te verbeteren krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte op straat. Zo wordt ook gezocht naar een betere balans tussen auto's, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.

De komende maanden zal dit op verschillende locaties te merken zijn. Welke locaties dat zijn en wat daar precies gebeurt lees je hieronder.

Verkeersexperiment Maastunnelcorridor

Op 2 juni start het verkeersexperiment van de Maastunnel. Aan de Noord- en Zuidkant van de tunnel komen er tijdelijk minder rijstroken voor auto's en vrachtverkeer. Dit duurt minimaal tot oktober 2020.

Meer informatie over het experiment vind je hier.

Verkeersexperiment Erasmusbrugroute

Vanaf 25 mei verandert de verkeerssituatie rondom de Erasmusbrug. Om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven zijn er tijdelijk minder rijstroken voor afslaand autoverkeer. Het experiment aan de zuidzijde van de Erasmusbrug is per 15 juli gestopt in verband met werkzaamheden aan de Posthumalaan. Dit experiment duurt minimaal tot oktober 2020.

Meer informatie over dit experiment vind je hier.

Verkeersexperiment in Oude Westen

Van donderdag 30 april tot begin september was de verkeerssituatie in het Oude Westen tijdelijk anders. Fietsers en voetgangers kregen meer ruimte op het Kruisplein en het Eendrachtsplein. Auto’s konden deze pleinen niet meer oversteken. Dit experiment is inmiddels gestopt.

Veilige schoolomgeving

In september 2020 verandert de inrichting van de weg rondom de Theresiaschool. Dit duurt tot begin 2021. De schoolomgeving wordt voor een periode van vier maanden anders ingericht. In deze periode wordt gekeken wat de effecten van de veranderingen zijn.