Bereikbaarheid

Maastunnelroute

Sinds mei 2020 rijdt het verkeer richting de Maastunnel aan de noord- en zuidkant over één rijstrook. Vanaf eind mei 2021 geldt dat ook voor de omgekeerde richting: vanuit de Maastunnel is er voor het verkeer één rijstrook beschikbaar. In de nieuwe situatie gelden dezelfde verkeersregels als aan de andere kant van de weg: de tweede rijstrook is alleen bedoeld voor hulpdiensten en OV-bussen buiten dienst. Deze aanpassing maakt deel van de verkeersaanpak Maastunnelcorridor van de gemeente Rotterdam.

Noordzijde.jpg

Maastunnelroute (noordkant) Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

zuidzijde.jpg

Maastunnelroute (zuidkant) Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Wat betekent dit voor mijn route?

De Maastunnel blijft van beide kanten bereikbaar. Er rijdt wel minder verkeer op de route van Zuid naar Noord en andersom. Een andere route of een alternatief vervoersmiddel naar je bestemming kan wellicht sneller zijn.

Planning

De huidige fase (Stap 2) van de verkeersaanpak Maastunnelcorridor duurt in ieder geval tot en met eind 2021. Aansluitend volgt er een onderzoek en bekijkt de gemeente op basis van de resultaten of de aanpassing behouden blijft.

Kijk voor meer informatie over de Maastunnelcorridor op deze projectpagina van de gemeente Rotterdam.