Andere openingstijden Parkhavenbrug en Coolhavenbrug

De Parkhavenbrug en Coolhavenbrug worden op andere momenten geopend dan je gewend bent. Door het warme weer wordt de opening van de Parksluizen afgestemd op de getijdebewegingen van de Nieuwe Waterweg. Zo kan worden voorkomen dat het oprukkende zoute water de Schie opgaat. Je hoeft dus niet te schrikken als je voor een open brug staat.

te weinig zoet water

Bij het schutten van schepen bij sluizen aan de Nieuwe Waterweg komt veel water met een hoog zoutgehalte het gebied van Delfland binnen. Normaal wordt verzilting tegengegaan door het water door te spoelen met zoet water. Door de aanhoudende droogte en de verminderde aanvoer van zoet water is er daarvoor nu te weinig zoet water. Daarom worden de schutsluizen beperkt opengesteld.

Verkeersdrukte verwerken

Binnen de gemeente Rotterdam gelden er tijdsvensters waarbinnen bruggen niet open mogen voor schepen, om de verkeersdrukte op de weg goed te verwerken. Die tijden worden nu even losgelaten, zodat het water in de Schie niet te zout wordt. Het heeft inmiddels weer een aantal keer geregend, maar daarmee zijn de problemen nog niet meteen opgelost.