Bouwverkeer in de stad: zo regelt Forum dat

De werkzaamheden aan het bouwproject Forum Rotterdam zijn in volle gang. Het oude monumentale pand krijgt een grote beurt en er komt een deel nieuwbouw. Bouwverkeer rijdt dus af en aan. Maar om de stad én het verkeer zo min mogelijk te hinderen, nam het project een aantal maatregelen.

1. Just in time aanrijden bouwverkeer

Het bouwverkeer dat de bouwplaats op moet rijden, wordt Just In Time afgeroepen. Vrachtwagens verzamelen bij de Ringweg en worden vanaf hier stuk voor stuk opgeroepen om de stad in te rijden. Hierdoor is er altijd plek op het bouwterrein en hoeft het bouwverkeer niet op straat te wachten. 

Vanaf de Ringweg rijdt het bouwverkeer via de Stadhoudersweg, Schiekade, Hofplein, Coolsingel en vervolgens vanaf de Beurstraverse het bouwterrein op. Het bouwverkeer verlaat de stad via de Coolsingel en Blaak.

2. Bijzonder transport voor of na de spits

Voor het bouwverkeer dat alle ruimte nodig heeft op de weg, gelden andere regels. Bijzonder transport heeft soms twee banen nodig om de stad in te kunnen. Als dit overdag gebeurt, staat het verkeer eromheen vast. Daarom komt dit bouwverkeer al om 05.00 uur of pas na 22.00 uur de stad in. Zo merkt het overige verkeer in de stad zo min mogelijk van. 

3. Verkeersregelaars

Om al het verkeer zo snel mogelijk de bouwplaats op en af te krijgen, staan er verkeersregelaars. Zij staan bij de in- en uitrit om het verkeer in goede banen te leiden, en alles veilig te laten verlopen.

4. Constante aanvoer van vrachtverkeer

Op sommige momenten rijdt het vrachtverkeer af en aan. Bijvoorbeeld als er beton gestort wordt. Om de hinder zo klein mogelijk te houden, wordt dit altijd gedaan op rustige momenten.

Alle deze maatregelen  zorgen ervoor dat het reguliere verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van het bouwverkeer. Forum wordt in september 2019 opgeleverd.