Gemeente pakt verkeersonveilige plekken aan

Een stad waar iedereen veilig kan rondlopen, fietsen én rijden: met die ambitie pakt de gemeente Rotterdam haar infrastructuur grondig aan. In 2020 zijn er al 5 belangrijke plekken verkeersveiliger gemaakt, naast een tiental kleinere locaties. Voor 2021 staan er 23 locaties op de planning. Dit zijn zowel plekken die onveilig blijken door een ongeval of data, als plekken die onveilig aanvoelen. 

 

Een onveilige plek waar in 3 jaar tijd minimaal 6 ongevallen met letsel zijn geweest wordt een blackspot genoemd. De gemeente pakt deze blackspots snel aan, zodat een ongeval zich op die plek niet kan herhalen. Vaak zijn dit kruispunten of oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Door te kiezen voor bijvoorbeeld een andere wegindeling, het verlagen van de snelheid naar 30km/u óf verkeersdeelnemers beter te attenderen wordt de verkeerssituatie voor iedereen veiliger. Dit onderzoekt en bepaalt de gemeente per blackspot.

Blackspots voorkomen

Het oplossen van een blackspot is altijd te laat. De gemeente wil ongelukken voorkomen door op tijd in te grijpen. Daarom heeft Rotterdam als eerste gemeente in Nederland een innovatief rekenmodel ontwikkeld om, op basis van data, de verkeersveiligheid in de stad in kaart te brengen: het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel. Dit model voorspelt waar een grote kans ontstaat op onveilige verkeerssituaties en legt verbanden tussen kenmerken van ongevallen en kenmerken van de weg, de omgeving en het verkeer. Daarmee geeft het model inzicht in welke locaties het eerst moeten worden aangepakt. 

Impact in de wijk

Naast de 14 locaties zijn er dit jaar ook andere kleine, maar impactvolle, verbeteringen aangepakt, zoals het aanleggen van drempels, verlagen van de snelheid naar 30km/u en het verbeteren van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Deze plekken komen voort uit de specifieke behoeften vanuit wijken en buurten. 

Bekijk een overzichtskaart met locaties die in 2020 zijn aangepakt of in 2021 verkeersveiliger worden gemaakt.

Lees op de website van de gemeente meer over de blackspots en het verkeersveiligheidsmodel.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar verkeersveiligheid@rotterdam.nl.

 

 

Keerlus voor autoverkeer op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid. Foto: David Rozing