Uniek in Europa: veiligheidsoefening voor 1 tunnelbuis Maastunnel

Gelukkig gebeurt het bijna nooit, maar je moet er natuurlijk wel op zijn voorbereid: een ongeluk in de Maastunnel. Door de sluiting van Noord naar Zuid moeten hulpdiensten anders te werk gaan dan normaal. Daarom is er op 15 juli een veiligheidsoefening.

Brand en beknelling

Alle hulpdiensten doen daaraan mee, net zoals de aannemer en mensen uit de verkeersregiekamer. Tijdens de oefening worden er 2 scenario’s getest. Eerst oefenen de hulpverleners hoe ze moeten handelen als er iemand bekneld raakt. Daarna vindt er een brandoefening plaats.

Een tunnelbuis open

‘Normaalgesproken rijden hulpdiensten door de ondersteunende tunnelbuis, de andere buis dus, naar een incident, om dan door te steken’, zegt Jasper van Vugt, woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. ‘Nu kan dat niet meer, want de hele rijvloer in de andere tunnelbuis wordt vervangen. Brandweer en ambulance kunnen niet zomaar door de buis waarin het ongeluk is gebeurd. Daar staat meteen een file, en de buis is te smal om erlangs te rijden.’

Je zou zeggen dat er in andere steden of landen op deze manier al een tunnel is gerenoveerd, maar deze situatie is uniek in Europa, weet Van Vugt. ‘Er wordt natuurlijk wel vaker gewerkt aan een tunnel, maar dan gaat die helemaal dicht. Nu is er altijd 1 buis open voor verkeer.’

Segways

Daarom moest er een ander plan komen. Tijdens de sluiting van de Maastunnel staan brandweermannen paraat om vanuit de tijdelijke kazerne aan de Doklaan met Segways uit te rukken naar een incident. Van Vugt: ‘Er zijn ook andere voertuigen overwogen, maar die bleken minder geschikt. Een fiets is met een zware bepakking niet handig en met een scooter of brommer is het weer lastig om te keren.’

Met de Segway kan de brandweer makkelijk door de tunnel. Bij een incident rukt de brandweer als eerste uit om de situatie veilig te stellen en het verkeer stil te zetten. Als het nodig is, komt daarna de ambulance vanuit Noord met een golfkarretje. ‘Dat golfkarretje wordt alleen maar gebruikt, zodat we gewonden niet met een brancard over het asfalt moeten rollen, dat is nogal vervelend.’

Sleuteloverdracht

Op 15 juli wordt eerst de tijdelijke kazerne in gebruik genomen door de brandweer. De gemeente overhandigt dan de sleutel. Daarna start de oefening. Er wordt dan ook gekeken of de techniek en de ventilatoren in de tunnel werken en of alle communicatielijnen goed lopen. Omwonenden hebben daar geen hinder van, ze zullen alleen wat voertuigen zien staan.

Voor meer informatie over de Maastunnel kijk je op www.maastunnel.nl