Verkeersenquête wijst weg naar 1.5 meter samenleving

De gemeente Rotterdam neemt maatregelen om de stad voor te bereiden op de ‘1.5 meter samenleving’. Steeds meer mensen lopen of pakken de fiets of het openbaar vervoer. Met een verkeersenquete kan elke Rotterdammer aangeven waar in de stad het te druk is.

Contactloze verkeerslichten

De tijd dat verkeerslichten op groen staan, wordt verlengd voor een betere doorstroming. Ook hoeven fietsers en voetganger geen knop meer in te drukken. Hiervoor worden speciale stickers geplaatst bij de knoppen van de verkeerslichten. Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers op straten en boulevards waar de ruimte te krap is door de auto minder ruimte te geven.

De verkeersenquete

Een verkeersenquête moet duidelijk maken waar de knelpunten in de stad liggen. Met prikker kan elke Rotterdammer (en bezoeker) aangeven waar het druk is. Bij elke locatie wordt een aantal vragen gesteld over hoe zij deze plek ervaren en wat mogelijke verbeterpunten zijn. De gemeente combineert de resultaten van deze en de huidige online prikker om de knelpunten voor fietsers en voetgangers zo efficiënt mogelijk op te lossen.

Mogelijke maatregelen

Als de resultaten uit de enquête binnen zijn, kijkt de gemeente welke maatregelen mogelijk genomen worden. Op plekken waar smalle stoepen zijn, worden mogelijk parkeerplekken opgeheven om ruimte te creëren voor passeerruimte, wachtruimte of ruimte voor terrassen te maken. Ook zal er op de stoep meer gestuurd worden op eenrichtingsverkeer voor voetgangers. Het is nog niet duidelijk om welke straten het gaat.


De verkeersenquête is gesloten.