Zomeroffensief

Je kent het wel: auto’s die met opzet te hard rijden, geluidsoverlast veroorzaken, onnodig vaak rondjes rijden...  Het geeft overlast en zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg. Daarom komt de gemeente deze zomer weer in actie tegen dit soort gedrag.

Zomeroffensief

In 2021 staartte het zogeheten "zomeroffensief". Dat zijn verschillende maatregelen die zijn bedoeld om asociaal gedrag aan te pakken. Ook dit jaar probeert de gemeente de overlast aan te pakken.

Wat kun je verwachten?

Sommige plekken, zoals het Baltimore-terrein op de Wilhelminapier en de Parkkade worden afgesloten voor auto's. Ook worden straten in het centrum afgesloten op die momenten waarop de overlast het grootst is. Denk daarbij aan de Meent, het Schouwburgplein en de Aert van Nesstraat. Ook worden in andere straten- waar vaak te hard wordt gereden- tijdelijke verkeersdrempels aangelegd.

Handhaving

Verkeersmaatregelen dus, maar ook intensieve handhaving door de politie. Er komen nieuwe flitspalen bij en er worden geluidsmetingen gedaan om onnodig verkeerslawaai in de stad aan te pakken. Met behulp van gedragsexperts gaat de gemeente met (vaak jonge) overlastgevers in gesprek.

Lange termijn

Naast het zomeroffensief, kijkt de gemeente ook naar oplossingen voor de lange termijn. Zo kunnen jonge doelgroepen bijvoorbeeld beter bewust worden gemaakt van de gevolgen van asociaal (rij-)gedrag. In samenwerking met het Openbaar Ministerie wordt gewerkt aan een "persoonsgerichte aanpak" van veelplegers in het verkeer.

Meer informatie over deze -en andere- plannen om de stad veiliger te maken op Rotterdam Veilig vooruit.