Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens op deze website door de gemeente Rotterdam.
Wie is verantwoordelijk?

De gemeente Rotterdam, gevestigd aan de Coolsingel 40 te Rotterdam, is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor welk doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres hebt opgegeven via het contactformulier, omdat u ons een vraag heeft gesteld, gebruikt de gemeente uw gegevens niet om ander materiaal toe te sturen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als u uw gegevens via het contactformulier met ons deelt dan verwerken wij deze met uw toestemming.

Met wie deelt Rotterdam Onderweg persoonsgegevens

De gemeente Rotterdam maakt in sommige gevallen gebruik van derde partijen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zogenaamde ‘verwerkers’. De afspraken over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder een geheimhoudingsplicht en afspraken over de beveiliging van de gegevens, zijn dan vastgelegd in een zogeheten verwerkersovereenkomst.

Hoe wordt veilige omgang met uw persoonsgegevens gewaarborgd?

De gemeente Rotterdam doet er alles aan om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De gemeente Rotterdam neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld het opslaan van gegevens in beveiligde omgevingen, het beperken van de toegang tot gegevens tot bepaalde medewerkers (autorisatiebeleid) en training van medewerkers. De gemeente houdt zich aan de normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

De gemeente Rotterdam hanteert het uitgangspunt dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente over u heeft vastgelegd? Of wilt u een van de andere rechten uitoefenen? Dien uw verzoek in door contact met ons op te nemen via het daarvoor bedoelde loket.

Heeft u een vraag of een klacht?
  • Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog een vraag over het verwerken van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via het e-mailadres Onderweg@rotterdam.nl.
  • Heeft u een klacht over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? U kunt een klacht indienen via de pagina Klacht indienen.
  • Is uw vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord of u komt er niet uit, neem dan contact op met de onafhankelijke interne toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming, via het e-mailadres fg@rotterdam.nl.
  • U kunt daarnaast altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Rotterdam.
Verwerking van persoonsgegevens in het kader van je bezoek aan de website

Op RotterdamOnderweg.nl kunnen links naar websites of diensten van andere organisaties staan. De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door anderen.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de manier waarop de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens op de privacypagina van de gemeente.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat je bij een later bezoek weer herkend wordt. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om je voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.
  • De cookiepagina van RotterdamOnderweg.nl vind je hier.