Bereikbaarheid

Wat is er dicht?

  • De Wolphaertsbocht is in één richting dicht naar de Doklaan vanaf de Boergoensestraat tot aan de Dorpsweg van zaterdag 18 september tot en met zaterdag 30 oktober.

Wat is er open?

  • In tegengestelde richting, dus vanaf de Dorpsweg, is de Wolphaertsbocht wel open.

Hoe rijd je om?

Auto
  • Richting de Dorpsweg rijd je om via de Frans Bekkerstraat en de Doklaan.
Fiets
  • Fietsers vanaf de Dorpsweg fietsen om via de Katendrechtse Lagedijk.

Meer informatie over de laatste fase van deze werkzaamheden volgt.