Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd. De informatie aangeboden op of via deze website kan voor een deel uit informatie bestaan die de eigenaren of opdrachtgevers van deze website voor eigen taakuitvoering gebruikt en kan daarom minder geschikt zijn voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. De opdrachtgever voor deze website (Gemeente Rotterdam) en haar partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder onder meer begrepen winstderving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
•    defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
•    gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
•    de werking of het niet beschikbaar zijn van deze website,
•    misbruik van deze website,
•    verlies van gegevens,
•    het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of 
•    aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voor zover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van de eigenaren of opdrachtgevers van deze website.

Websites van andere organisaties

Op deze website staan links naar andere organisaties. Verstuurt u op die andere websites uw gegevens? Door bijvoorbeeld daar een formulier in te vullen? Dan zijn de opdrachtgevers voor deze website  er niet verantwoordelijk voor hoe deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Facebook

De opdrachtgever van deze website en haar parners zijn niet verantwoordelijk voor wat andere gebruikers op de Facebookpagina van Rotterdam Onderweg plaatsen. Of voor wat die gebruikers via Facebook met andere mensen delen. Zit er auteursrecht op het materiaal dat gebruikers plaatsen of delen? Dan achten de opdrachtgever van deze website en haar partners van Rotterdam Onderweg zich  niet aansprakelijk voor een eventuele schending van auteursrechten.

Aanpassen van disclaimer

De opdrachtgever van deze website kan deze disclaimer aanpassen. Daarom raden wij u aan om deze verklaring regelmatig te lezen. Zodat u precies weet hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen.