Zomer Op Zuid

Deze zomer vinden er verschillende grote werkzaamheden plaats in Rotterdam Zuid. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, vindt dit werk vooral plaats in de zomervakantie. Hieronder zie je waar er precies wordt gewerkt en welke hinder dat met zich meebrengt.

 

1. Pleinweg - Afgerond

Vanaf 25 mei is er op de Pleinweg in beide richtingen één rijstrook beschikbaar voor het autoverkeer. Dit geldt voor het verkeer van en naar de Maastunnel. Deze verkeersaanpak zorgt voor minder verkeer op de route van en naar de Maastunnel. Dat leidt tot minder uitstoot en zorgt voor een schonere lucht. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats van 25 tot 31 mei.

2. Verkeerslichten Zuidplein - Afgerond

De verkeerslichten rond Zuidplein worden vervangen: op de kruisingen Vaanweg – Zuiderparkweg, Motorstraat – Strevelsweg en Strevelsweg – Pleinweg. De werkzaamheden zijn van 28 mei tot 9 juli. Tijdens de werkzaamheden aan de verkeerslichten wordt een tijdelijke verkeersregelinstallatie ingezet en worden ter plaatse voorsorteerstroken afgezet om voldoende werkruimte te maken. Omdat de tijdelijke installatie minder goed werkt dan de permanente, ontstaan er mogelijk langere wachtrijen.

3. Dorpsweg (kruising Wolphaertsbocht)

De Dorpsweg wordt afgesloten in de periode van 17 juli tot en met 4 september, ter hoogte van de Wolphaertsbocht. De tramsporen worden vervangen op deze kruising. Het verkeer wordt omgeleid via de Doklaan en de Zuiderparkweg – Pleinweg.

4. Pleinweg (kruising Wolphaertsbocht)

Het tramspoor op de Wolphaertsbocht wordt vervangen in de periode van 4 september tot en met 18 september. De Pleinweg, ter hoogte van de Wolphaertsbocht, is dan afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Dorpsweg.

5. Verkeerslichten Katendrecht

De verkeerslichten op de kruising Hillelaan – Brede Hilledijk en de kruising Hillelaan – Maashaven Noordzijde worden vervangen. De bestaande zijn aan het eind van hun levensduur. De werkzaamheden vinden plaats van 19 augustus tot en met 3 september. Tijdens de werkzaamheden aan de verkeerslichten wordt een tijdelijke verkeersregelinstallatie ingezet en worden ter plaatse voorsorteerstroken afgezet om voldoende werkruimte te maken. Omdat de tijdelijke installatie minder goed werkt dan de permanente, ontstaan er mogelijk langere wachtrijen. Dit project wordt gelijktijdig uitgevoerd met het werk Posthumalaan - Hillelaan.

6. Posthumalaan - Hillelaan

Op de Posthumalaan en Hillelaan wordt riolering aangelegd en wordt de weg aan de westkant van de Hillelaan verlegd richting de metro om de bouw aan de kant van Katendrecht mogelijk te maken. Hierdoor is de Posthumalaan - Hillelaan in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer tussen de Wilhelminakade en Brede Hilledijk De afsluiting duurt van 19 augustus tot en met 3 september. De afsluiting richting de Erasmusbrug duurt langer dan verwacht. Het werk wordt op 9 september hervat en duurt tot 23 september in plaats van de eerdere einddatum 3 september. De rechtbank aan de Posthumalaan blijf bereikbaar. Voor voetgangers en fietsers blijft de weg open. Het verkeer wordt omgeleid via de Brede Hilledijk en de Laan op Zuid. De totale werkzaamheden duren tot en met 12 november met plaatselijke wegversmallingen.