Zwart Janstraat definitief eenrichtingsverkeer

Op 14 februari 2022 werd de Zwart Janstraat  een eenrichtingsweg voor autoverkeer. De gemeente onderzocht of dit de verkeersveiligheid in de buurt zou verbeteren. Er gebeurden namelijk relatief veel ongelukken tussen auto's en fietsers. Uit onderzoek bleek ook dat veel doorgaand verkeer de Zwart Janstraat als sluiproute gebruikte in plaats van over hoofdwegen, zoals de Schiekade, te rijden.

Pilot

De pilot startte op 14 februari en duurde officieel tot maandag 13 juni. De gemeente besprak daarop de uitkomsten met de omgeving en wethouder Karremans. Die besloot aan de hand van de resultaten het eenrichtingsverkeer definitief te maken. Op basis van de evaluatie concludeer ik dat -door het eenrichtingsverkeer- de Zwart Janstraat rustiger is, minder doorgaand verkeer kent en bovenal een veiligere plek voor fietsers en voetgangers is geworden, schrijft de wethouder in juli in een bericht aan de bewoners.

Overlast

Daarnaast merkt de wethouder in zijn bericht aan de bewoners op dat op andere plekken meer overlast is ontstaan: Wel zien we dat in de omliggende straten, zoals de Gerard Scholtenstraat, de hoeveelheid verkeer is verdubbeld waardoor ook overlast wordt ervaren. Deze overlast pakken we aan.

Wat nu?

De oorspronkelijke verkeerslichten in de wijk komen terug om de verkeershinder tegen te gaan.  De mogelijkheid om vanuit de Bergweg linksaf te slaan keert niet terug. Ter hoogte van het Brancoplein wordt een 'knip' aangebracht, waardoor auto’s van de Jacob Catsstraat niet de Gerard Scholtenstraat op kunnen rijden. Dat zorgt voor minder overlast van doorgaand verkeer. Voor fietsers blijft het wel mogelijk om hier te keren.

Verder gaat de gemeente op zoek naar maatregelen om de Zwart Janstraat nog prettiger en leefbaarder te maken voor wijkbewoners, ondernemers en het winkelend publiek. Wethouder Karremans heeft opdracht gegeven om de effecten van de maatregelen constant in de gaten te houden.

Kijk voor meer informatie over de Zwart Janstraat op: rotterdam.nl/wonen-leven/zwart-janstraat/