Zwart Janstraat voorlopig nog eenrichtingsverkeer

Sinds 14 februari is de Zwart Janstraat  een eenrichtingsweg voor autoverkeer. De gemeente bekijkt of dit de verkeersveiligheid in de buurt verbetert. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel doorgaand verkeer de Zwart Janstraat gebruikt in plaats van de hoofdwegen, zoals de Schiekade.

Pilot

De pilot startte op 14 februari en duurde officieel tot maandag 13 juni. De gemeente bespreekt de uitkomsten daarvan de komende tijd met de omgeving en de wethouder. Daarna wordt besloten hoe het verder gaat. Vanwege de komst van een nieuw college van burgemeester en wethouders gaat de nieuwe wethouder de evaluatie vanaf nu bekijken.

Voorlopige conclusie

De voorlopige conclusie is dat de Zwart Janstraat veiliger en rustiger is geworden. Vooral voetgangers en fietsers hebben daar plezier van. Daarnaast gebeuren er minder ongelukken en is er minder doorgaand verkeer richting de snelweg.

Overlast in de wijk

Uit de evaluatie en vele reacties blijkt ook dat er veel overlast is van autoverkeer in de omliggende straten, zoals in de Gerard Scholtenstraat. Ook moeten de gevolgen voor de ondernemers in de Zwart Janstraat beter in beeld worden gebracht.

Wat nu?

De komende tijd wordt er gezocht naar oplossingen voor de overlast in de in de wijk. Daarbij gaat de gemeente in  gesprek met de bewoners. De nieuwe afslag vanaf de Bergweg richting de Zwart Janstraat zorgt voor opstoppingen en vertraging en wordt daarom weggehaald.

Kijk voor meer informatie over de Zwart Janstraat op: rotterdam.nl/wonen-leven/zwart-janstraat/