Zwart Janstraat definitief eenrichtingsverkeer

Op 14 februari 2022 werd de Zwart Janstraat  een eenrichtingsweg voor autoverkeer. De gemeente onderzocht of dit de verkeersveiligheid in de buurt zou verbeteren. Er gebeurden namelijk relatief veel ongelukken tussen auto's en fietsers. Uit onderzoek bleek ook dat veel doorgaand verkeer de Zwart Janstraat gebruikte in plaats van de hoofdwegen, zoals de Schiekade.

Pilot

De pilot startte op 14 februari en duurde officieel tot maandag 13 juni. De gemeente besprak daarop de uitkomsten met de omgeving en wethouder Karremans. Die besloot aan de hand van de resultaten het eenrichtingsverkeer definitief te maken. "Op basis van de evaluatie concludeer ik dat -door het eenrichtingsverkeer- de Zwart Janstraat rustiger is, minder doorgaand verkeer kent en bovenal een veiligere plek voor fietsers en voetgangers is geworden," schrijft de wethouder in juli in een bericht aan de bewoners.

Overlast

Daarnaast merkt de wethouder op dat er op andere plekken meer overlast is ontstaan: "Wel zien we dat in de omliggende straten, zoals de Gerard Scholtenstraat, de hoeveelheid verkeer is verdubbeld waardoor ook overlast wordt ervaren. Deze overlast pakken we aan."

Wat nu?

De oorspronkelijke verkeerslichten in de wijk komen terug om de verkeershinder tegen te gaan.  De ‘linksaffer’ vanuit de Bergweg keert niet terug. Ter hoogte van het Brancoplein wordt een 'knip' aangebracht, waardoor auto’s van de Jacob Catsstraat niet de Gerard Scholtenstraat op kunnen draaien. Dat zorgt voor minder overlast van doorgaand verkeer. Voor fietsers blijft het wel mogelijk om hier te keren.

Verder gaat de gemeente op zoek naar maatregelen om de Zwart Janstraat nog prettiger en leefbaarder te maken voor verkeer, winkelend publiek, de ondernemers en wijkbewoners. "De effecten aarvan worden scherp in de gaten gehouden." aldus de wethouder.

Kijk voor meer informatie over de Zwart Janstraat op: rotterdam.nl/wonen-leven/zwart-janstraat/